فستیوال تجهیزات ورزشی و توانبخشی

فستیوال نوآوری های صنعت تجهیزات ورزشی و توانبخشی با همکاری مرکز فن بازار ملی ایران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شبکه کارگزار تبادل فناوری بومرنگ، با هدف گردهم آوردن ایده های علمی و عملی حوزه فناوری و تجهیزات ورزشی، هم اندیشی و تبادل آخرین دستاوردهای بنیادی، توسعه ای و کاربردی، توسعه ملی و ارتقاء سطح فناوری ها و تجهیزات ورزشی در روز 9 آبان 1396 در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید. بیش از 171 ایده و اختراع توسط پژوهشگران از سراسر کشور به دبیرخانه رویداد ارسال گردید و طی سه مرحله داوری تخصصی 54 طرح جهت چاپ در کتاب فستیوال و 8 طرح برتر جهت ارائه سخنرانی برگزیده شده اند. مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان حوزه علوم ورزشی در کنار متخصصین و پژوهشگران فنی مهندسی از رشته هایی همچون مهندسی پزشکی، مکانیک، الکترونیک و ... بسیار قابل توجه بود.

محورهای رویداد:

  • بیومکانیک، مهندسی و فناوری ورزشی
  • مهندسی پزشکی
  • تجهیزات توانبخشی ورزشی
  • نرم افزارهای ورزشی، ابزارهای تمرینی و کمک تمرینی رشته های ورزشی
  • تجهیزات آزمایشگاهی علوم ورزشی و شبیه ساز مدلهای حرکتی ورزشی.

 


چاپ   ایمیل